Informacje o EPS

Witamy na Elektronicznej Platformie Szkoleniowej (EPS) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP L. Kaczyńskiego (KSAP).

Na EPS zamieściliśmy, przygotowane przez KSAP, szkolenia/kursy elektroniczne z zakresu najważniejszych zagadnień niezbędnych w pracy urzędników oraz przydatnych dla osób chcących poszerzyć swą wiedzę na temat funkcjonowania administracji publicznej.

Szkolenia/kursy elektroniczne umożliwiają zdobywanie wiedzy niezbędnej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w dogodnym czasie i miejscu, zwiększając w ten sposób jej dostępność, szczególnie dla osób, które z różnych przyczyn mają mniejsze możliwości skorzystania z tradycyjnych form szkoleniowych.

Będziemy sukcesywnie rozszerzać naszą ofertę e-szkoleń i e-kursów dbając jednocześnie o ich najwyższą jakość merytoryczną i techniczną.

Szczegółowe zasady korzystania z EPS określa regulamin.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw