Szkolenia tradycyjne

Oprócz szkoleń elektronicznych KSAP organizuje szkolenia stacjonarne (w tradycyjnej formie – wykłady, warsztaty, seminaria – odbywające się w siedzibie KSAP, siedzibie zamawiającego lub wynajętych salach konferencyjnych).

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie szkoleń z tematyki przydatnej dla administracji publicznej. Rocznie organizujemy około 350 szkoleń stacjonarnych.

Dowiedz się więcej….

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw