Newsletter

Będziemy informować Cię o planowanych szkolenia i innych ciekawych wydarzeniach takich jak konferencje, wykłady eksperckie, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, spotkania będące okazją do poszerzania wiedzy na temat najnowszych trendów w zarządzaniu publicznym oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu działania administracji.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) niniejszym:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).
 2. Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56.
 3. Celem zbierania danych (adres e-mail) jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP zapewniającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP.
 4. Powierzone dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich prztwarzanie.
 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IDO) w KSAP: abi@ksap.gov.pl.
 6. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi administrującemu automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP.
 7. Przysługuje mi prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  2. wgląd w moje dane osobowe i możliwości ich poprawiania
  3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

  potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw