E-Służba Przygotowawcza – część I-III

E-Służba Przygotowawcza – część I-III

200,00 

Kategoria:

Opis

Czas dostępności: 14 dni od momentu otrzymania maila z loginem i hasłem.

Kurs e-Służba Przygotowawcza pozwala na przyswojenie podstawowej wiedzy nt. funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności służby cywilnej (struktura administracji, organizacja służby cywilnej, etyka i odpowiedzialność urzędnicza, procedury administracyjne) oraz najważniejszych zagadnień mających zastosowanie w zarządzaniu publicznym (komunikacja, legislacja, postępowanie z informacjami, finanse publiczne, zamówienia publiczne).

Kurs umożliwia prawidłowe zrealizowanie służby przygotowawczej wymaganej przepisami ustawy o służbie cywilnej, jest więc skierowany przede wszystkim do nowo przyjętych członków korpusu służby cywilnej, będących w trakcie służby przygotowawczej. W tym kontekście należy podkreślić, że kurs został zaakceptowany przez Szefa Służby Cywilnej w zakresie zagadnień związanych ze służbą cywilną.

Wiedza prezentowana w kursie może być również przydatna dla osób niezatrudnionych w administracji publicznej, ale współpracujących z administracją (np. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, działacze społeczni), w szczególności osób młodych rozpoczynających okres gospodarczej, czy obywatelskiej aktywności. Wiedza ta daje bowiem możliwość orientacji w specyfice działania struktur państwowych, a przez to ich lepsze zrozumienie.

Prezentowany w kursie materiał dydaktyczny został podzielony na trzy odrębne części (moduły szkoleniowe). Każda część kończy się testem sprawdzającym, który można powtarzać dowolną liczbę razy. By uzyskać pozytywny wynik należy udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi z każdego testu. Po zdaniu trzech testów otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Czas dostępności kursu to 14 dni od momentu otrzymania maila z loginem i hasłem.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw