E-Służba Przygotowawcza – część I

E-Służba Przygotowawcza – część I

80,00 

Postawy urzędnicze w służbie cywilnej

Zakup kurs przez urząd

Kategoria:

Opis

Czas dostępności: 7 dni od momentu otrzymania maila z loginem i hasłem.

Wybraliście Państwo część I, dostępnego również na naszej platformie, szerszego kursu e-Służba Przygotowawcza – Postawy urzędnicze w służbie cywilnej.

Kurs e-Służba Przygotowawcza pozwala na przyswojenie podstawowej wiedzy nt. funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności służby cywilnej (struktura administracji, organizacja służby cywilnej, etyka i odpowiedzialność urzędnicza, procedury administracyjne) oraz najważniejszych zagadnień mających zastosowanie w zarządzaniu publicznym (komunikacja, legislacja, postępowanie z informacjami, finanse publiczne, zamówienia publiczne).

Kurs umożliwia prawidłowe zrealizowanie służby przygotowawczej wymaganej przepisami ustawy o służbie cywilnej, jest więc skierowany przede wszystkim do nowo przyjętych członków korpusu służby cywilnej, będących w trakcie służby przygotowawczej. W tym kontekście należy podkreślić, że kurs został zaakceptowany przez Szefa Służby Cywilnej w zakresie zagadnień związanych ze służbą cywilną.

Wiedza prezentowana w kursie może być również przydatna dla osób niezatrudnionych w administracji publicznej, ale współpracujących z administracją (np. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, działacze społeczni), w szczególności osób młodych rozpoczynających okres gospodarczej, czy obywatelskiej aktywności. Wiedza ta daje bowiem możliwość orientacji w specyfice działania struktur państwowych, a przez to ich lepsze zrozumienie.

Część I kursu e-Służba Przygotowawcza koncentruje się na kwestiach wartości leżących u podstaw służby cywilnej, w tym w szczególności na obowiązujących zasada etyki urzędniczej i zasadach odpowiedzialności urzędników.

Część I kończy się testem sprawdzającym, który można powtarzać dowolną liczbę razy. By uzyskać pozytywny wynik należy udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu testu otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Czas dostępności kursu to 7 dni od momentu otrzymania maila z loginem i hasłem.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw