Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

439,00 

Kategoria:

Opis

Czas dostępności: 14 dni od momentu otrzymania maila z loginem i hasłem

Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas? Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej? Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje? Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów? Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto
w urzędzie ma tu coś do zrobienia? Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników
w urzędzie? Na te, ale także wiele innych pytań odpowiada Radosław Hancewicz  podczas szkolenia „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”. Podczas szkolenia prowadzący definiuje i omawia zarówno najważniejsze zasady, jak i najczęstsze problemy na poszczególnych płaszczyznach ZZL.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych pracujących pełniących swoje funkcje zarówno urzędach wchodzących w skład Służby Cywilnej, jak i w urzędach administracji samorządowej i agencjach rządowych
 • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
 • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane
  z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

ZAWARTOŚĆ KURSU:

Szkolenie składa się z siedmiu modułów:

 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas? (2 godziny)
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
  (2 godziny 35 minut)
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje? (1 godzina 58 minut)
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające? (1 godzina 26 minut)
 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów? (41 minut)
 • Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto w urzędzie ma tu coś do zrobienia?
  (1 godzina 34 minuty)
 • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników w urzędzie? (55 minut)

 

UWAGA:

Szkolenie „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”, można zrealizować w następujących wariantach:

 1. Jako odrębne szkolenie, składające się z siedmiu modułów – cena 439 zł netto
 2. Jako część składowa całego pakietu szkoleń „Efektywny kierownik”, składającego się łącznie z 19 modułów – cena 899 zł netto

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw