Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny

bezpłatne

Projekt wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategoria:

Opis

Szkolenie e-learningowe pt. Rządowy proces legislacyjny zostało przygotowane w ramach projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

      • Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
      • Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zagadnienia omawiane w szkoleniu:

Rozdział 1. Konstytucyjny system źródeł prawa

Rozdział 2. Rządowa Procedura legislacyjna

Rozdział 3. Wykaz prac

Rozdział 4. Opracowanie projektu

Rozdział 5. Uzgodnienia

Rozdział 6. Konsultacje publiczne

Rozdział 7. Opiniowanie projektu

Rozdział 8. Komitety Rady Ministrów

Rozdział 9. Komisja prawnicza

Rozdział 10. Potwierdzenie projektu przez KRM

Rozdział 11. Rada Ministrów

Rozdział 12. Proceduralne różnice i systemy informatyczne

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych

potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi praw